KINH TẾ - KHỞI NGHIỆP - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(70)- Tây Ninh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.
(Ngày đăng: 21/05/2020   Lượt xem: 127)

Tây Ninh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”; Tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, lần thứ Ba – năm 2021; Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là tin tức tiêu biểu tại tỉnh Tây Ninh mới đây

Tây Ninh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam"

Căn cứ Kế hoạch số 1749/KH-BVHTTDL ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát động Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam", Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam"

Mục đích kế hoạch nhằm chủ động truyền thông, kịp thời tiêu chí về du lịch an toàn nhằm phá bỏ rào cản tâm lý người dân, khách du lịch về việc không an toàn khi đi du lịch tại Việt Nam nói chung và tại Tây Ninh nói riêng, nâng cao nhận thức về du lịch an toàn và đảm bảo môi trường du lịch an toàn trong giai đoạn hiện nay. Kế hoạch cũng tạo sự đồng thuận trong xã hội, tuyên truyền mạnh mẽ kích cầu du lịch nội địa, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các điểm đến, các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch góp phần tích cực khôi phục các hoạt động du lịch bình thường tại các điểm đến du lịch trong điều kiện bình thường mới; khuyến khích doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm mới, dịch vụ mới tăng cường các các hoạt động kích cầu, khuyến mãi, giảm giá dịch vụ du lịch.

Tây Ninh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” - Ảnh 1.

Du lịch Núi Bà Đen - Ảnh minh họa - Nguồn: http://letsviettravel.vn/

Nội dung thực hiện kế hoạch là đảm bảo cơ sở lưu trú, khu du lịch, điểm du lịch luôn xanh, sạch, đẹp; Cam kết đạt tiêu chuẩn môi trường, thực hiện xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn quy định và đảm bảo về an toàn phòng chống dịch cho khách du lịch, người lao động và cộng đồng người dân địa phương; xây dựng sản phẩm du lịch mới, đặc thù và đạt chất lượng cao. Ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm tái chế; thường xuyên có những hoạt động ý nghĩa thể hiện sự thân thiện đối với khách du lịch như tặng quà đối với khách du lịch đi theo chương trình tour (là sản vật của địa phương,…).

Bên cạnh đó, nội dung kế hoạch đề cập đến việc cung cấp miễn phí các dịch vụ có sẵn của doanh nghiệp cho các đoàn khảo sát điểm đến tại Tây Ninh; khai thác tốt các sự kiện trong năm để đẩy mạnh xúc tiến quảng bá; xây dựng một số chương trình du lịch mới hấp dẫn; các doanh nghiệp du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xây dựng, triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá để thu hút khách; các khu, điểm du lịch, đơn vị kinh doanh du lịch căn cứ tình hình thực tế của đơn vị mình để xây dựng nội dung cụ thể nhằm phát huy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và động viên lãnh đạo quản lý, nhân viên trong đơn vị năng động, phát huy sáng kiến bằng những việc làm thiết thực; phấn đấu toàn diện nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Yêu cầu kế hoạch được triển khai ở tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Tây Ninh, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tây Ninh.. Trong đó, tập trung ưu tiên vào các đối tượng là các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, các cơ sở lưu trú, đơn vị cung cấp dịch vụ và các lực lượng lao động phục vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh du lịch. Đảm bảo các quy định, điều kiện về an toàn phòng chống dịch cho khách du lịch, người lao động và cộng đồng người dân địa phương.

Tổ chức xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, lần thứ Ba – năm 2021

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 1008/KH-UBND về việc xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, lần thứ Ba – năm 2021.

Theo đó, việc chọn, tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi tỉnh Tây Ninh, ở các lĩnh vực: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, lần thứ Ba - năm 2021.

Tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ, quy trình, thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 và Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ. Đồng thời, phải đảm bảo Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức kịp thời, trang trọng, theo đúng quy định pháp luật.

Thời gian nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021: Hết ngày 15/8/2020 (tính theo dấu bưu điện), Nơi nhận: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh

Thời gian triển khai công tác xét tặng, hoàn thiện hồ sơ tại Hội đồng cấp tỉnh: Từ ngày 16/8/2020 đến ngày 15/10/2020. Thời gian Hội đồng cấp tỉnh gửi Hồ sơ lên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ: trước ngày 16/10/2020 (tính theo dấu bưu điện).

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021; Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến Nghị định số 62/2014/NĐ- CP và Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 và Kế hoạch của UBND tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thường xuyên đăng tải thông tin và kết quả xét chọn của Hội đồng cấp tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thời gian 15 ngày làm việc sau khi Hội đồng cấp tỉnh họp.

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 986/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em", Thời gian: từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020. Tháng hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình và vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nước sạch và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em giữa các vùng kinh tế và dân tộc. Bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; quan tâm, tạo điều kiện để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.

Thông điệp và khẩu hiệu truyền thông là Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; Giãn cách xã hội, cơ hội kết nối gia đình; Gia đình cùng vui, đẩy lùi Covid; Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng; Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động; Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ các thành viên gia đình; Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy; Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố cáo mọi hành vi xâm hại trẻ em; Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em; Trẻ em hãy học cách tự bảo vệ mình khỏi bị xâm hại; Nói "không" với xâm hại trẻ em; Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại trẻ em.

Trong Tháng hành động sẽ diễn ra các hoạt động như: Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 tại địa phương; trên các phương tiện thông tin về pháp luật, chính sách hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; đăng tải các khẩu hiệu của Tháng hành động; tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về phòng, chống tảo hôn, phòng, chống tình trạng trẻ em bỏ học, bảo vệ trẻ em, thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 và hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các mạnh thường quân ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em và tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em người dân tộc thiểu số..., đảm bảo cho mọi trẻ em có cơ hội bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ xã hội. Có văn bản triển khai, hướng dẫn Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 từ tỉnh đến cơ sở với chủ đề: "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em".

Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng các hình thức và nội dung phù hợp, phục vụ Tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của mọi người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

                                                        Theo: toquoc.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

267
Đang xem:
51.574.977
Tổng truy cập: