TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hướng tới đại hội đại biểu IV ( Nhiệm kỳ 2018 - 2022) của TW Hiệp Hội Làng nghề Việt Nam ( bài 4) HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA HIỆP HỘI LÀNG NGHỀ VIỆT NAM GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TRONG CÁC LÀNG NGHỀ.
(Ngày đăng: 22/12/2017   Lượt xem: 403)

Langnghevietnam.vn -   I. Những kết quả trong hoạt động đào tạo:

                                                                             

                                           NGƯT- Trịnh Quốc Đạt - PCT Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

I.1. Đào tạo theo chương trình Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau hai năm thành lập, năm 2007 Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chỉ tiêu đào tạo 4 lớp Khởi sự doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp trong Chương trình phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ năm 2010 đến năm 2015 hàng năm Bộ Kế hoạch và đầu tư giao giao chỉ tiêu đào tạo thường xuyên cho Hiệp hội Làng nghề Việt Nam từ 15 đến 25 lớp với số học viên qua đào tạo gần 600 người. Các khóa đào tạo ngắn ngày về Khởi sự doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp đã đào tạo cán bộ quản lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ tại các Làng nghề, giúp họ có những kiến thức tối thiểu về để thành lập các doanh nghiệp và quản lý sản xuất, quản lý lao động, quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất. Tuy số lượng học viên đào tạo chưa nhiều nhưng các lớp đào tạo này đã thu hút các doanh nghiệp Làng nghề, bước đầu hỗ trợ trong thành lập các doanh nghiệp mới và phát triển sản xuất trong các doanh nghiệp nhỏ của Làng nghề.

I.2. Đào tạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ – TTg  ( nay là Quyết định 971/QĐ – TTg ) của Thủ tướng Chính phủ về việc Dạy nghề cho lao động nông thôn.

Trong năm 2010 và 2011 Hiệp hội Làng nghề Việt Nam được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề giao cho đào tạo thí điểm 3 mô hình dạy nghề Thủ công mỹ nghệ truyền thống trình độ Sơ cấp với 118 lớp gồm 2600 học viên của 26 nghề tiến hành trong 10 tỉnh thành trong cả nước. Ba mô hình đào tạo thí điểm nghề Thủ công mỹ nghệ truyền thống là cấy nghề, dạy nghề gắn với vùng nguyên liệu và dạy nghề để phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật trong các Làng nghề. Kết thúc chương trình đào tạothí điểm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề tổng kết đánh giá thành công, rút bài học kinh nghiệm và nhân rộng đào tạo đại trà trong cả nước. Trong thời gian này Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cũng đã soạn thảo được 11 chương trình dạy nghề Thủ công mỹ nghệ trình độ sơ cấp và đã được Tổng cục Dạy nghề phê duyệt để áp dụng dạy nghề Thủ công mỹ nghề theo Quyết định 1956/ QĐ – TTg ở các địa phương.

Từ năm 2007 đến 2016 một số chuyên gia và cán bộ kỹ thuật của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã tham gia trong các Hội đồng biên tập và Hội đồng thẩm định các Chương trình dạy nghê, Tiêu chuẩn kỹ năng nghề, Ngân hàng đề thi tốt nghiệp trình độ Trung cấp và Cao đẳng các nghề Thủ công mỹ nghệ truyền thống như Mộc Mỹ nghệ, Mộc dân dụng, Gốm mỹ nghệ, Đúc dát Đồng mỹ nghệ, Sơn mài Khảm trai, Mây tre đan.

Việc thực hiện thành công đào tạo thí điểm 3 mô hình dạy nghề truyền thống và tham gia các Hội đồng  biên tập và Hội đồng thẩm định các nghề Thủ công mỹ nghệ truyền thống là đóng góp rất quan trọng của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam  thực hiện Quyết định 1956/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ trong việc đào tạo nghề Thủ công mỹ nghề truyền thống trình độ Sơ cấp và cả trình độ Trung cấp và Cao đẳng. Mặt khác qua quá trình đào tạo thí điểm 3 mô hình dạy nghề truyền thống đã thu hút 2600 lao động làng nghề theo học, tạo hàng nghìn việc làm cho lao động trong các Làng nghề, tạo mối gắn kết giữa người lao động trong các Làng nghề với tổ chức Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.

I.3. Đào tạo nâng cao trình độ Nghệ nhân, Thợ giỏi.

Năm 2016 Hiệp hội Làng nghề Việt Nam chủ động đề xuất và được Cục Công nghiệp địa phương Bộ Công Thương giao đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ Nghệ nhân, Thợ giỏi 2 nghề Điêu khắc gỗ và Mây Tre đan với 6 lớp gồm 200 học viên. Nội dung đào tạo các lớp này trọng tâm nâng cao hiểu biết về mỹ thuật, bồi dưỡng trình độ thiết kế, cải tiến mẫu mã sản phẩm. Các lớp đào tạo bồi dưỡng này được các Nghệ nhân thợ giỏi tham gia tích cực, chính quyền các địa phương rất ủng hộ do tác dụng tích cực trong việc nâng cao trình độ cải tiến mẫu mã của nghệ nhân, thợ giỏi để giải quyết khâu yếu kém về mẫu mã của các Làng nghề truyền thống hiện nay.

II. Những khó khăn, tồn tại trong hoạt động đào tạo.

II.1. Đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo chương trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Liên tục 6 năm liền Hiệp hội Làng nghề Việt Nam được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên phân bổ chỉ tiêu đào tạo các lớp Khởi sự doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp với số lượng tương đối cao so với nhiều đơn vị khác. Từ năm 2016 Hiệp hội làng nghề Việt Nam không được phân chỉ tiêu đào tạo, có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu là chúng ta chưa chưa đáp ứng mối quan hệ hài hòa giữa các bộ ngành. Việc chúng ta không được phân bổ tiếp chỉ tiêu đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa là một thiệt thòi cho các doanh nghiệp Làng nghề và cũng hạn chế một phần gắn kết giữa Hiệp hội với các Trung tâm và các doanh nghiệp làng nghề.

II.2. Đào tạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ( nay là Quyết định 971/QĐ-TTg )

Trong giai đoạn thực hiện đào tạo thí điểm 3 mô hình dạy nghề truyền thống Hiệp hội làng nghề Việt Nam cùng các Trung tâm, các doanh nghiệp và lao động Làng nghề tham gia hoạt động đào tạo rất sôi nổi, bước đầu có hiệu quả tốt. Qua đào tạo thí điểm đã rút ra những kinh nghiệm thực tế trong việc tổ chức đào tạo theo 3 mô hình. Tuy nhiên, đến giai đoạn đào tạo đại trà do Hiệp hội Làng nghề Việt Nam không phải là đơn vị đầu mối ngân sách nên không được giao chỉ tiêu đào tạo tiếp. Lãnh đạo Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã nhiều lần kiến nghị và làm việc với lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề nhưng không giải quyết được. Hiện nay việc dạy nghề Thủ công mỹ nghệ truyền thống ở các địa phương rất yếu kém, tác động đến các làng nghề không đáng kể.

II.3. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ Nghệ nhân, Thợ giỏi.

Qua việc tổ chức đào tạo 6 lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ Nghệ nhân, Thợ giỏi nghề Điêu khắc gỗ và Mây Tre đan được đánh giá bước đầu thành công, tuy nhiên để tổ chức thành công các lớp này cần đầu tư nhiều công sức trong việc xây dựng chương trình, giáo trình nâng cao, mặt khác cần mời giảng viên cao cấp về mỹ thuật, Nghệ nhân đầu đàn các nghề để hướng dẫn lý thuyết và thực hành nhưng định mức kinh phí có hạn nên khó khăn trong việc tổ chức.

III. Kế hoạch đào tạo thời gian tới:

III.1.  Chương trình Bồi dưỡng nguồn nhân lực các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ chỉ tiêu đạo tạo tiếp theo từ năm 2018. Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cần làm việc cụ thể với Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoach và Đầu tư, Vụ Ngân sách Bộ tài chính, chỉ có giải quyết mối quan hệ với hai cơ quan trên thì mới có thể tranh thủ sự đồng thuận trong việc phân bổ kế hoạch đào tạo. Chương trình này còn được nhà nước kéo dài đến năm 2020.

III.2. Thực hiện Quyết định 971/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Hiện nay ngân sách thực hiện Quyết định 971/QĐ – TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý theo tổng ngân sách Xây dựng Nông thôn mới. Lãnh đạo Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đề nghị Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho nhận chỉ tiêu đào tạo các nghề Thủ công Mỹ nghệ truyền thống cùng với các địa phương để phát triển số lượng nâng cao chất lượng  đào tạo nghề Thủ công mỹ nghệ truyền thống, đáp ứng thiết thực nhu cầu sản xuất tại các Làng nghề.

- Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Dạy nghề trong việc tổng kết đúc rút kinh nghiệm về dạy nghề Thủ công mỹ nghệ nghề truyền thống, dạy nghề cho người khuyết tật đẩy mạnh hoạt động dạy nghề Thủ công mỹ nghệ trong cả nước.

III.3. Đào tạo, bồi dưỡng Nghệ nhân,thợ giỏi.

Nghề Thủ công mỹ nghệ tại các Làng nghề truyền thống hiện nay khâu yếu nhất là chậm cải tiến mẫu mã nên việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ thẩm mỹ, thiết kế cải tiến mẫu mã cho Nghệ nhân, Thợ giỏi các Làng nghề là đòi hỏi cấp bách và có nhu cầu lớn.

Hiệp hội Làng nghề Việt Nam liên hệ chặt chẽ với Cục Công Thương Bộ Công Thương trong việc định hướng các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ Nghệ nhân, Thợ giỏi các nghề Thủ công mỹ nghệ truyền thống về thẩm mỹ và Thiết kế mẫu mã để có kinh phí đầu tư đúng mức tổ chức các lớp học này. Hàng năm có thể tổ chức từ 8 đến 10 lớp ở các Làng nghề trong cả nước.

III.4. Liên kết với Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức các lớp Đại học vừa học vừa làm tại các Làng nghề.

Để nâng cao trình độ thợ Thủ công mỹ nghệ trong các Làng nghề cần tổ chức các lớp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp ngay tại các Làng nghề với phương thức vừa học vừa làm thuận tiện cho học viên tại các Làng nghề tham gia. Để tổ chức tốt các lớp đào tạo Đại học theo hình thức này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hiệp hội Làng nghề Việt Nam với Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội cùng chính quyền các địa phương và Hội Làng nghề các địa phương đồng thời phải khảo sát nhu cầu thực tế, tuyên truyền, vận động và hạch toán cụ thể. Cần tổ chức đào tạo thí điểm ở một vài Làng nghề sau đó mới nhân rộng đào tạo ở nhiều Làng nghề trong cả nước.

III.5. Tổ chức thi sáng tạo mẫu mã sản phẩm Thủ công mỹ nghệ và Thi sản phẩm quà tặng.

Để khuyến khích người thợ Làng nghề cũng như các nhà thiết kế sáng tạo những mẫu mã sản phẩm Thủ công mỹ nghệ truyền thống, những sản phẩm quà tặng Thủ công mỹ nghệ phong phú có chất lượng cao tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Làng nghề có nhiều mẫu mã mỹ thuật để sản xuất những sản phẩm phù hợp thị hiếu khách hàng trong và ngoài nước, hàng năm Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức cuộc Thi sáng tạo mẫu mã sản phẩm Thủ công mỹ nghệ và Thi sản phẩm quà tặng. Để tổ chức tốt các cuộc thi này Hiệp hội làng nghề Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam và Các Bộ ban ngành có liên quan, các làng nghề cùng các Nghệ nhân, thợ giỏi. Kinh phí tổ chức các cuộc Thi thực hiện xã hội hóa.

NGƯT. Trịnh Quốc Đạt

 Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

                                                     

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

42
Đang xem:
43.550.614
Tổng truy cập: